Naše konkrétní plány


Rok 2019

Dokončíme finální povrchy komunikací v lokalitě Pod Osivou společně s ulicí Malinského.

Rekonstruujeme ulici Hasičskou.

Dokončíme společně s TJ Sokol Přibyslav projektovou dokumentaci na rekonstrukci sportovního areálu.

Realizujeme rekonstrukci rybníků v České Jablonné.

Připravíme projektovou dokumentaci na kanalizaci ve Hřištích.

Připravíme projektovou dokumentaci na revitalizaci Bechyňova náměstí.

Podpoříme úpravy vnějšího vzhledu kostela - dokončení omítek.

V návaznosti na program SFDI realizujeme chodník ve Dvorku.

Dětské hřiště U Barevny.


Rok 2020

Zahájíme rekonstrukci fotbalového stadionu a venkovních prostor sportovního areálu TJ Sokol Přibyslav.

Realizujeme kanalizaci ve Hřištích

Připravíme vznik nové lokality pro výstavbu rodinných a bytových domů

Umožníme napojení lokality Pod Bramborárnou na silnici I/19 pro místní obyvatele.

Podpoříme výstavbu dalšího obchodního centra.

Realizujeme opravu chodníku ke hřbitovu

Připravíme projektovou dokumentaci na rekonstrukci kulturního domu


Rok 2021

Zahájíme revitalizaci náměstí v Přibyslavi

Rozšíříme a rekultivujeme skládku v Ronově nad Sázavou

Zahájíme přípravy na nový systém likvidace směsného komunálního odpadu

Revitalizujeme náves ve Hřištích.

Připravíme opravu chodníku podél celé I/19


Rok 2022

Dokončíme rekonstrukci Sokolovny a sportovního areálu

Budeme pokračovat v revitalizaci náměstí

Provedeme rekonstrukci chodníků podél I/19

Postavíme na místním hřbitově kolumbárium a dokončíme úpravu hřbitova