4. Mgr. Petr Adam

Mgr. Petr Adam, 43 let, ředitel základní školy, Přibyslav, Občanská demokratická strana

Malý rozhovor o důležitých věcech

1/ Na kandidátce ODS jste již několikáté volební období. Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat opět do městského zastupitelstva?

Na kandidátce ODS v Přibyslavi jsem podruhé. Jsem členem ODS, zajímám se o dění v obci, a tak mi přijde logické kandidovat do městského zastupitelstva.

2/ Proč právě kandidátka ODS?

Jednak proto, že jsem členem ODS, a i kdybych nebyl členem, tak bych kandidoval na kandidátce ODS, jelikož mi jsou ideje ODS nejbližší.

3/ Chtěl/a byste pracovat v některé komisi (nebo výboru) ZM? Proč právě v ní?

Dosud jsem byl členem zahraniční komise a rád bych byl v ní zapojen i nadále. Vidím smysl zejména v oblasti udržování a prohlubování spolupráce s partnerskými městy.

Byla-li by možnost, rád bych se zapojil i do činnosti pracovní skupiny programu regenerace městské památkové zóny, popř. do komise stavební, dopravní a ekologické. Zajímá mě rozvoj města i z pohledu stavebního v části památkové zóny. K tomuto tématu mám blízko jednak jako bývalý úředník na poli památkové péče a rovněž jako učitel dějepisu.

4/ Představujete na kandidátce střední generaci. Co jí v Přibyslavi chybí, co ji trápí?

Chybí mi klidová zóna se vším, co k ní patří. V Přibyslavi je s ohledem na charakter města velmi těžké takovou zónu realizovat, ale dalo by se v základech s tímto tématem pracovat v rámci revitalizace náměstí nebo zásadní revitalizací parku kolem sochy Jana Žižky z Trocnova. Dále komplexně řešený sportovní areál s širokým zázemím pro sportovní aktivity. Rovněž rovnoměrné rozprostření dětských hřišť by nebylo na škodu.

5/ Máte ve své politické činnosti podporu v rodině?

V zásadě ano.

6/ Kde pracujete, jste se svou prací spokojený?

Toho času zastávám pozici ředitele přibyslavské základní školy. Je to práce jako každá jiná, se svými pozitivy, ale i negativy. V zásadě jsem spokojený a práce s dětmi mě naplňuje, byť jako ředitel školy více času musím trávit činnostmi souvisejícími s vedením relativně velké organizace.

7/ Zbývá vám čas na koníčky, jaké?

Jak kdy, ale čas se vždy najde. Koníčky? Četba, sport (zejména fotbal a volejbal), setkávání s lidmi, historie nejen Přibyslavi, ... Je toho hodně, co mě baví a zajímá.

8/ Co se změnilo ve vašem životě od minulých voleb?

Jsem o 4 roky starší. A narodila se mi dcera :)

9/ Co považujete za největší úspěch / neúspěch tohoto ZM?

Úspěch? I přes závazky z minulého období úspěšná snaha udržet nastavený směr stran rozvoje a investic města. A nejen v oblasti investic, ale i podpora dalšího rozvoje v oblasti společenského života. Zkrátka - město žije a dále se rozvíjí.

Neúspěch? Úspěchy a dobré počiny jsou často zkaleny mezilidskými vztahy a rozdmýcháváním nepřátelství a nedobré nálady prostřednictvím uměle vytvořených a smyšlených kauz.

10/ Co byste vzkázal čtenářům?

Zajímejte se o své okolí a rozvíjejte ho. Pečujme o naši obec spoluprací a ne kritizováním a osočováním.