PODĚKOVÁNÍ 

Vážení spoluobčané,

rád bych vám jménem svým i jménem  spolukandidátů za ODS poděkoval za vaši mimořádně velkou podporu v letošních komunálních volbách. Projevila se  nejen v nebývalém počtu hlasů, které naše kandidátka obdržela , ale i v mnoha vašich mailech, SMS i osobních setkáních. Této obrovské podpory si  velmi vážíme a vnímáme vaše hlasy jako závazek do budoucna. Výzvu k pokračováni v dosavadní cestě rozvoje města a tvůrčí atmosféry, která v něm vládne. 

Povolební jednání jsme zahájili na půdorysu minulé koalice a nyní pracujeme na společném koaličním projektu i s novými subjekty v zastupitelstvu města. Ještě jednou děkujeme za vaše hlasy, za vaši důvěru a slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom vás nezklamali.

Martin Kamarád, starosta Města Přibyslav, předseda místního sdružení ODS

NAŠE VIZE

Přejete si to také:
 

Dynamické a moderní město

s širokou paletou služeb pro občany.

Živá a společenská Přibyslav

kde se dobře žije.

Kvalitní vzdělávání

podpora spolků, péče o seniory a znevýhodněné.

Radnice nepřekáží

a dává prostor pro naplnění individuality a talentu.


Kamarádoviny ke stažení

Píšete nám o Kamarádoviny, náš speciální, téměř stoletý volební magazín. Tak tady je:

Co budeme dělat?

NAŠE PRIORITY

Myslíme si to co vy:

Jasné NE těžbě uranu. .

Podpora činnosti spolků a sportovních organizací: navýšení ročního příspěvku 
na 1 200 000 Kč.

Příprava parcel pro rodinné a bytové domy. 

Budoucnost odpadového hospodářství: využití potenciálu skládky i recyklace odpadů.

Péče o seniory: zkvalitnění bydlení v domech s pečovatelskou službou a rozšíření terénních služeb.

Řešení spletité dopravní situace..

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Sokol a SK Přibyslav.

Podpora vzniku dalšího obchodního centra. 

Moderní vzdělávání v základní, mateřské 
a základní umělecké škole. 

Kulturní a sportovní vyžití všech obyvatel.

Neustálý rozvoj místních částí.

Podpora vzniku dalších odborných lékařských ordinací v Přibyslavi.

Rozšiřování a zvelebování dětských hřišť.

Výrazná podpora všech dobrovolníků, kteří pracují s mládeží. 

Kulturní léto a rodinné stříbro Cyklostezka. 


A CO TEĎ?

Přidejte se k nám